OPET OTOBİL OTOMASYONU ;

Sistem Opet (veya istenen) web servislerine ve muhasebe yazılımına entegre olarak çalışarak otobil sisteminde 7/24 saat otomatik olarak limitlendirme yapmaktadır.  Firma, carilerden almış olduğu DBS ve Teminatlarla ilgili carilere belirli yüzdeler üzerinden limit uygulamaktadır. Sistem üzerinde 6 tip cari kategorisi bulunmaktadır.

Sistemde her kategorideki carilerin limitlendirme formülü farklı olarak tanımlıdır. Her cari bağlı olduğu kategoriye göre farklı bir hesaplama şekli kullanılarak limitlendirilmektedir. Bankalar üzerinden distribütörlere gün içerisinde cariler ile ilgili DBS sistemi ile ilgili borç ve teminat bilgileri gönderilmektedir.

CARİLERLE İLETİŞİM (CRM)


Bu sistem sayesinde teminat mektupları, kapanan ve azalan limit bilgileri, Pasif cariye düşüldüğü zaman uygulanacak olan prosedür mail ve istenirse sms olarak cariye bildiriliyor. Bu sayede şirketin müşteri ilişkileri yönetiminde yük azaldığı gibi kaliteli bir operasyon yürütülmüş oluyor. Ayrıca Gelen DBS ve teminatlar sürekli güncel olduğu için şirkete düzenli bir cari dbs ve teminat raporu sunulmuş oluyor sistem tarafından. Bununla beraber dbs dosyasında bulunan fakat tanınmayan carilerle ilgili uyarılarda şirkete mail olarak raporlandığı için kayıt tutarsızlıklarıda sistem tarafından denetlenmiş oluyor.• Sadece DBS olarak Tanımlı Cariler Bu kategorideki cariler bankalar aracılığıyla gönderilen DBS dosyalarındaki limitlere göre hesaplanarak limitlendirilmektedir.

• DBS ve Teminat Mektubu Olan Cariler: Bu kategorideki cariler üzerinde sistem Bankadan Gelen DBS dosyalarına bakar ve Entegre yazılım üzerinde geçerli kabul edilen teminat mektubu limitlerini kontrol ederek limitlerini hesaplar ve otomatik olarak limit güncellemelerini yapar.

• Peşin Ödeme Yapan Cariler: Bu kategorideki cariler herhangi bir dbs ve teminat hesabı olmayan carilerdir. Bu işlemler gün içerisinde 30 dakika aralıklarla otomatik olarak yapılır ve raporlanır. Bu veriler entegre olunan muhasebe sistemi üzerinden gerçekleştirilir.

• DBS ve Visa Hesabı Bulunan Cariler: Bu kategorideki carilerin DBS hesabı olduğu gibi kredi kartı ile de ödeme yapabilirler. Bu durumda sistem bu kategorideki carilerin DBS limitlerine bakar ve muhasebe yazılımındaki borç-alacak ilişkisini de katarak hesaplar ve limitlendirmesini gerçekleştirir.

• Sadece Teminat Mektubu Bulunan Cariler: Bu kategorideki işlemlerde sadece teminat mektupları üzerinden limitlendirme yapılır ve borç- alacak hesabı için entegre olan muhasebe yazılımı kullanılarak limitlendirme yapılır.

OTOMATİK YAPILAN DİĞER İŞLEMLER

• Teminat Mektubu Kontrolü: Vadesi dolan veya vade tarihinin bitimine belli bir süre kala belirli aralıklarla (Örneğin 2 günde bir ) teminat mektupları için hem şirket hemde cari uyarılıyor.

• Limit Devir İşlemleri: Her ayın son günü belirli carilerde limitlerin sonraki aya devretmesi gerekir. Örneğin 31.10.2012 Saat 00.00 da ocak ayı limitlerinin şubata devredilmesi gibi. Aksi halde araçlar değe 00 dan sonra yakıt alamazlar. Manuel yapılan bu işlemi otomatik olarak yapılıyor.

• Pasif Cari Kontrolü: Sistem her ay düzenli olarak tüm carilerin son 3 ay içerisinde almış olduğu yakıtları denetler ve 3 ay içerisinde hareket olmayın carileri şirkete raporlar. Bu sayede tespit edilen carilerde sözleşme gereği ceza uygulanır. Normal zamanda bu işlemin yapılması hayli zordur.Yazılım sayesinde böyle bir kayıp ortadan kaldırılmıştır.Aınız Soyadınız
Firma
E-Posta
Geçersiz
Mesajınız